Analyseformulier PI-dictee

Het is veel werk geweest, maar het analyseformulier van het PI-dictee, versie A is klaar. Alle woorden die door een leerling  fout geschreven zijn worden letterlijk overgenomen. De analyse wordt automatisch gemaakt. Ook de berekeningen van DLE, niveauwaarde, niveau en percentielscore worden automatisch berekend. Een RT-er die geen administratiesysteem heeft, kan toch bepalen welk niveau een kind heeft. Op dit moment is alleen de M4 berekening klaar. Ik verwacht voor 1 december alle andere berekeningen van M3 t/m M8 klaar te kunnen hebben. Meer informatie over prijzen en bestellen vindt u  >>>hier<<<.

Lees verder

Analyseformulier Rekenen/Wiskunde groep 4.

Afgelopen jaar is de rekenen/wiskundetoets voor groep 3 door CITO vernieuwd. Ook de toets van groep 4 zal vernieuwd worden. Zodra de toets geanalyseerd en in een nieuw formulier verwerkt is, ontvangen scholen met een lopend abonnement de nieuwe toets automatisch.

Lees verder

CITO verandert normen

CITO heeft de normen veranderd voor een aantal toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Het gaat hierbij om de toetsen Rekenen/Wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen. Deze wijzigingen zijn met terugwerkende kracht ingevoerd. Eerder ingevoerde toetsen worden dus veranderd. De eerste indruk van mij is dat met name bij rekenen de veranderingen erg groot kunnen zijn. Het kan dus zijn dat een leerling van een A+ naar een A of zelfs B gaat. Erger is natuurlijk als een leerling van een C naar een D gaat. Van een school uit mijn omgeving heb ik vernomen dat een groepsgemiddelde met een niveauwaarde van 4,1 gezakt is naar 3,2. Dit wil niet zeggen dat een kind ineens slechter presteert. CITO merkte de afgelopen jaren op dat er steeds hoger gescoord werd op toetsen in het leerlingvolgsysteem. Door de normen aan te passen heeft CITO een grotere ruimte gecreëerd in de A-, B- en C-segmenten. Er is dus beter in te schalen of een leerling hoog scoort, of écht hoog. Een leerling die nu A+ scoort, doet het gewoon heel erg goed.
De A-, B-, C-, D- en E-segmenten zijn nu onderverdeeld in +, midden en -. (dus ook C heeft nu C+, C en C-)

Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de analyseformulieren. De foutenanalyse verandert niets aan. Dat blijft werken. De automatische berekening van niveauwaarde en niveau moet echter aangepast worden. Dit is een hele grote klus waar heel erg veel tijd in gaat zitten. Er wordt aan gewerkt, maar er zal veel tijd overheen gaan voor alle toetsen zijn aangepast. Excuses hiervoor.

Lees verder