Bijles basisonderwijs

Bijles basisonderwijsSoms gaat leren niet vanzelf. . . . daarvoor is er bijles basisonderwijs.
Het leerproces van uw kind verloopt niet zoals u eigenlijk graag zou willen. De oorzaak hiervan kan zeer verschillend zijn. Vaak gaat het om een partieel leerprobleem. Uw kind heeft bepaalde uitleg gemist en snapt daardoor alles wat er achteraan geleerd had moeten worden niet meer. Bijles basisonderwijs kan dan uitkomst bieden.

In een enkel geval is het probleem wat ingewikkelder en is er onderzoek door een gespecialiseerd bureau nodig. Zo’n bureau kan vaststellen of een kind een leerstoornis heeft, welke dat is en hoe het kind en de omgeving daarmee kunnen leren omgaan. Nadat de eventuele diagnose gesteld is krijgt een leerkracht op de basisschool adviezen hoe zij of hij uw kind zou moeten benaderen om het leerproces optimaal te laten verlopen. Uiteraard kan ik daar ook een handje bij helpen.

Bijles basisonderwijs

Soms lukt het een leerkracht wel om veel individuele hulp te bieden, maar vaak ook niet. In een klas van 30 kinderen  is het een erg ingewikkelde klus om ieder individueel kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Uw kind kan baat hebben bij bijles basisonderwijs, individueel of in een zeer klein groepje. Door de korte communicatielijn en de mogelijkheid om de werkwijze van uw kind te observeren kan een probleem snel verholpen zijn.
In veel gevallen kan een helpende hand uw kind wat extra steun geven. Deze bijles kan bij u thuis gegeven worden, bij mij thuis, maar ook op school. Voor afspraken en voorwaarden hierover: Klik >>>HIER<<<.
Vaak kan een kind door het zelfvertrouwen te vergroten ineens een paar stappen extra zetten. Het leerprobleem oplossen zodat het kind op eigen kracht verder kan zou heel mooi zijn, maar verwacht niet dat dit ook bij uw kind lukt. Ik streef er wel naar, maar ik kan uw kind ook leren met een leerprobleem om te gaan. Bijvoorbeeld bij rekenen kan een kind leren werken met een strategieboekje, datzelfde zou bij spelling kunnen. Het reken- of spellingprobleem oplossen gaat dan niet, maar uw kind leert wel daarmee om te gaan.

Met welke vragen kunt u bij mij terecht?

Ik ben bevoegd voor het gehele basisonderwijs. U kunt dus met alle leerproblemen waar uw kind op de basisschool mee te maken krijgt bij mij terecht. Zit uw kind op het voortgezet onderwijs? Ook dan kan ik wellicht iets voor uw kind betekenen. Wiskunde en Nederlands  tot het tweede jaar voortgezet onderwijs behoren ook tot het vragenpakket.

Diagnostisch gesprek

Bij de analyse van een eventueel leerprobleem ga ik uit van de toetsen die op school gegeven worden. Ik kan, met uw toestemming, een kopie van de toetsen vragen en die met uw kind analyseren in een diagnostisch gesprek. Ik probeer in zo’n gesprek erachter te komen hoe de denkwijze van het kind is en wat er eventueel aan bijgestuurd zou moeten worden

Communicatie

De communicatie met u als ouder en met de groepsleerkracht is belangrijk. U bent als ouder de spil in het begeleide leerproces van uw kind. Ik communiceer vooral met u, maar kan, na toestemming van u, ook een afspraak maken met de groepsleerkracht.

Handelingsplan

Nadat is vastgesteld wat het probleem van uw kind is, wordt dat vastgelegd in een handelingsplan. Hierin beschrijf ik wat het probleem is en wat ik eraan ga doen om uw kind te ondersteunen. In principe is een handelingsplan voor 6-12 weken. Dat hangt natuurlijk van het probleem af en hoe de voortgang is.

Huiswerk

Het kan voorkomen dat een kind huiswerk meekrijgt. Eigenlijk is de vrije tijd van uw kind belangrijk om te kunnen spelen en wil ik daar zo min mogelijk aanspraak op doen, maar soms kan het goed zijn dat uw kind iedere dag even herhaalt wat hij of zij geleerd heeft. Als het leerproces niet vanzelf loopt, moeten we door training en herhaling het kind wat extra helpen. Het is niet de bedoeling dat uw kind hier lang mee bezig is. Afhankelijk van het probleem, is 5-10 minuten per dag voldoende. In een map wordt bijgehouden wat er gedaan is en welke instructie daarbij hoort. Ik probeer zoveel mogelijk de instructie te volgen die uw kind op school ook krijgt.