Werkwijze

Werkwijze met de methode “Ik Leer Anders”.

Sessie 1
Er zijn 4 sessies van ongeveer een uur. Tijdens sessie 1 is de aanwezigheid van een ouder verplicht omdat u als ouders met deze methodeik_leer_anders_kamers thuis ook moet kunnen werken. Na een korte kennismaking wordt aan het kind uitgelegd wat beelddenken is en wat de positieve kanten zijn. Helaas zijn er ook wat lastige kanten. Daar zoomen we op in. Ik neem het kind mee in zijn of haar belevingswereld en creëer in het hoofd óf een ruimte met 4 kamers, óf een ruimte met 4 kasten. (Eén kast/kamer voor taal, één voor rekenen, één voor leuke dingen en één voor niet zo leuke dingen.) De beelden die het kind maakt worden opgeslagen in één van deze ruimtes.
We starten met het alfabet. Zijn alle letters goed? Dan wordt dit beeld opgeslagen in de taalkast of taalkamer. We gaan verder met een uitprobeerwoord en een dictee. Foute woorden worden verwijderd en vervangen door goed geschreven woorden. Deze woorden worden opgeslagen in de taalkast of -kamer. Komt een ouder thuis woorden tegen die niet juist zijn geschreven, dan worden die altijd op dezelfde manier vervangen door de goed geschreven woorden. Daarom is de aanwezigheid van een ouder wenselijk.

honderdveldSessie 2
Ook bij sessie 2 is de aanwezigheid van een ouder verplicht. Tijdens sessie 2 gaan we eerst een cijferveld met de cijfers 1 tot en met 100 visualiseren en opslaan in de rekenkast of de rekenkamer. Als dit 100-veld is opgeslagen starten we met optellen, aftrekken en tafelsommen. Tijdens sessie 2 maken we een begin met het automatiseren van de tafels tot 10. Dit kan thuis afgemaakt worden.

 

Sessie 3klok
De ouder mag er bij zijn, maar dit hoeft niet. We starten met een terugblik op taal en rekenen. Heeft het kind de tafels gevisualiseerd en opgeslagen? Dan gaan we lezen en klokkijken.

 

Sessie 4
De laatste sessie gaan we nog wat verbanden leggen met rekenen zodat het kind leert in schema’s te denken. De tijd wordt opgevuld met klokkijken en een korte instructie over hoe om te gaan met wereldoriëntatie en eventueel vreemde talen leren. Afsluitend is een korte evaluatie met de ouder en wordt, als dat wenselijk is, een vervolgafspraak gemaakt.

Geef een reactie