Hulp bij beelddenken

Hulp bij beelddenken, is mijn kind een beelddenker?

Heeft uw kind dat wel eens? Dat het voorleest en “stoep” leest terwijl er “trottoir” staat.
Heeft uw kind dat wel eens? Dat het voorleest en veel lidwoorden overslaat?
Heeft uw kind dat wel eens? Dat het helemaal kan opgaan in zijn of haar fantasie?
Heeft uw kind een spelling-, lees- en/of rekenprobleem? Dan zou het kunnen dat uw kind een beelddenker is.

Wat is beelddenken precies?
Hulp bij beelddenken. Ieder mens wordt geboren als beelddenker. Alle denkprocessen spelen zich af in de rechter hersenhelft. Als een kind taal leert wordt het beelddenken steeds meer overgenomen door woorddenken. Taal bevindt zich in de linker hersenhelft.
Als een kind met 4 jaar naar school gaat, komt die ontwikkeling in een stroomversnelling. Het beelddenken wordt steeds meer een tweede manier van denken. Kinderen kunnen uiteraard heen en weer schakelen, maar de primaire manier van informatie opslaan en verwerken gebeurt op een talige manier in de linker hersenhelft. Althans, zo gaat dat bij de meeste mensen, maar niet bij iedereen. Bij ongeveer 5% van de mensen blijft het beeldenken de primaire manier van informatie verwerken.
Dat heeft ontzettend mooie voordelen. Zo zijn de beste binnenhuisarchitecten vrijwel allemaal beelddenker. Uitvinders, kunstenaars, architecten? Vaak zijn dit beelddenkers. Veel van deze mensen hadden op school een leerprobleem. Het lezen wilde niet vlotten en was dus saai. Geschreven teksten en dictees stonden vol rode strepen van de nakijkpen omdat veel woorden fonetisch waren geschreven. Het leren van tafelsommen. . . . vreselijk! Kennelijk doet het onderwijs vooral een beroep op de linker hersenhelft. Er wordt veel uitgelegd, gelezen, geschreven, geluisterd, allemaal in woorden. Dat is precies waar een beelddenker moeite mee heeft.

Een voorbeeld.
Opdracht: Denk aan de letters van het woord “hond”.                                                           Hulp bij beelddenken

 

Iemand bij wie de primaire denkprocessen zich in de linker  hersenhelft bevinden kan aan die letters denken en die letters vormen dan een woord.

 

 

Hulp bij beelddenken

Bij een beelddenker bevinden de primaire denkprocessen zich  in de rechter hersenhelft. De letters hebben daar helemaal geen  betekenis. Het beeld des temeer want de buurvrouw heeft een
jong hondje en daar kun je leuk mee wandelen en spelen. . . .
De beelddenker verliest zich volledig in wat je met dat hondje  kunt doen en is de concentratie op de spellingles is helemaal kwijt, met alle gevolgen van dien.

Hulp bij beelddenken, dyslexie of dyscalculie
Het leerprobleem waar beelddenkers mee zitten heeft veel weg van dyslexie (moeite hebben met lezen en/of taal) of dyscalculie (moeite hebben met rekenen en dan vooral met automatiseren). Het huidige onderwijs is meestal niet ingesteld op beelddenkende kinderen. Het kind wordt als dyslectisch bestempeld en krijgt daar waarschijnlijk een dyslexieverklaring voor. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in het kind om het zo goed mogelijk te helpen. Helaas wordt er niets gedaan om het probleem op te lossen.
“Ik Leer Anders” kan dat in de meeste gevallen wel. Als een kind zich de manier van informatie verwerken van “Ik Leer Anders” eigen maakt, is het zelf in staat om via beelden van woorden dit begrip op te slaan en te reproduceren. Dit is niet alleen te gebruiken op de basisschool, maar ook voor het aanleren van vreemde talen in het middelbaar onderwijs.

Meer- of hoogbegaafd
Beelddenken komt in alle lagen van de bevolking voor. Opvallend is dat het bij hoogbegaafden vaker voorkomt (of meer opvalt). Het komt zelfs voor dat een hoogbegaafde op het VMBO terecht komt, terwijl het misschien wel VWO aan zou kunnen. Door op tijd te herkennen en te onderkennen dat uw kind beelddenker is kan de toekomst van uw kind er heel anders uit komen te zien. Hoe eerder u start met coaching, hoe leuker het leren blijft voor uw kind en hoe beter en gemotiveerder uw kind naar school gaat.
Wilt u meer weten over deze methode? Op www.ikleeranders.nl vindt u de hele filosofie die hierachter schuilt.

2 Responses to Hulp bij beelddenken

Geef een reactie