Coaching

Is er een oplossing voor beelddenkers?
Ja, in veel gevallen kan coaching helpen. Door een beelddenker te coachen en aan te spreken op zijn of haar kwaliteiten kun je ze leren om hiermee om te gaan. Heel simpel gesteld komt het erop neer dat een beelddenkend kind leert om in plaats van letters en woorden te leren, een beeld maakt van dat woord en dat beeld opslaat. Dat lijkt simpel en dat is het eigenlijk ook. Een beelddenkend kind heeft niets aan spellingsregels. Regels zijn taal en woorden en die spreken juist de linker hersenhelft aan. Door een beeld (op de computer heet dat een jpg) van een woord te maken kan een beelddenker dat beeld altijd oproepen.

Voorbeeld
Voor een beelddenker is het belangrijk om alleen de goede beelden op de goede plaats op te slaan. Foute beelden moeten echt (letterlijk) coaching hondverwijderd worden. Een kind heeft bijvoorbeeld het woord hont opgeslagen. Komt de Ik-Leer-Anders-Coach daar achter, dan geeft hij het kind opdracht om dat woord uit zijn “taalkamer” of “taalkast” op te ruimen en weg te gooien. Om het visueel op te ruimen pakt de coach het fout geschreven woord erbij en laat het kind dit helemaal doorkrassen. Er is niets mee van te zien. Nu wordt het woord goed opgeschreven, herhaald, nog eens opgeschreven en vervolgens opgeslagen in de taalkamer of de taalkast. Vanaf nu heeft het kind een goed woordbeeld bij hond en zal het zeer waarschijnlijk die fout niet meer maken.

Alle woorden?
Moet een kind dit met alle woorden doen? Ja, in ieder geval met alle woorden die fout zijn opgeslagen. Niemand schrijft alle woorden fout. Alles wat goed is kan gewoon blijven zoals het is.

coaching tafelsomLezen en rekenen
Natuurlijk kan de Ik-Leer-Anders-Coach ook begeleiden bij rekenen en lezen. Het is gebleken dat het aanleren en automatiseren van de tafelsommen voor veel beelddenkende  kinderen lastig is. Door hier een beeld van op te slaan in de rekenkamer of de rekenkast en daarmee regelmatig te oefenen is het mogelijk om binnen vrij korte tijd de tafels te automatiseren.
Ook bij lezen is veel winst te halen. Veel beelddenkende kinderen kunnen niet goed lezen, vinden het daarom saai en lezen daarom liefst helemaal niet meer. Lezen kan ook voor deze kinderen weer leuk worden.

Tijdpad
De coaching met de methode “Ik Leer Anders” duurt minimaal 4 keer 1 uur. In deze 4 uur wordt de basis gelegd. In een aantal gevallen zal dit voldoende zijn. Soms is het beter als de coaching nog even door gaan. Ook is het wenselijk dat er af en toe thuis geoefend wordt. Bij de eerste twee sessie is de aanwezigheid van een ouder verplicht. U bent namelijk thuis de coach van uw kind en uiteraard wilt u uw kind de juiste coaching geven.

Kosten
De kosten voor de basissessie van 4 uur inclusief werkboek is € 280,=. De lessen daarna zijn het standaardtarief. Deze vindt u onder bijles basisonderwijs-werkwijze en voorwaarden.

Reviews
Wilt u reacties lezen van mensen die u voor gingen? Lees meer.

One Response to Coaching

Geef een reactie